ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι κάτωθι περιγραφόμενοι όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του SMS-Marketing.gr για την παροχή των υπηρεσιών του. Το SMS-Marketing.gr είναι υπηρεσία της εταιρείας My Company Projects Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο MyCompany που έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Π.Π.Γερμανού, αριθμ. 33 με ΑΦΜ 998679742.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης με προσοχή, καθώς η παροχή των υπηρεσιών και η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή τους. Η αποδοχή συντελείται με το πάτημα του σχετικού link – «Αποδέχομαι».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Όταν επισκέπτεστε το sms-marketing.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το sms-marketing.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του sms-marketing.gr, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο sms-marketing.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – ιστοσελίδας sms-marketing.gr και κατ’ επέκταση της εταιρείας MyCompany Projects και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της εφαρμογής SMS-Marketing.gr καθώς και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος SMS-Marketing.gr και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της MyCompany Projects.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η MyCompany Projects παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος SMS-Marketing.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης.

Η MyCompany Projects έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια αγορά και παραμένουν πολύ καιρό ανενεργοί, για λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Οι επισκέπτες του SMS-Marketing.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα SMS-Marketing.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την εφαρμογή SMS-Marketing.gr, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ένα ψεύτικο ή παραπλανητικό τρόπο.

Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την MyCompany Projects.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ SMS-Marketing.gr
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr παρέχεται από την MyCompany Projects “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η MyCompany Projects δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υπηρεσίες, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Η MyCompany Projects έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος SMS-Marketing.gr, αλλά δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr, οι servers ή τα μηνύματα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την MyCompany Projects δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η MyCompany Projects δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SMS-Marketing.gr
Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στον οποιονδήποτε η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) ή η προσπάθεια ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η προσπάθεια άντλησης του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής SMS-Marketing.gr ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή λογισμικού προϊόντος διαθέσιμων προς εγκατάσταση ή λήψη από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr.

Η MyCompany Projects έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εφαρμογής SMS-Marketing.gr και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης της εφαρμογής SMS-Marketing.gr, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η MyCompany Projects μέσω της εφαρμογής SMS-Marketing.gr, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων. Η MyCompany Projects δεν υποστηρίζει τηλεφωνικούς αριθμούς που βρίσκονται σε περιαγωγή και δεν δηλώνει καμία ευθύνη γι’ αυτούς.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

 • Την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 • Τη μη χρήση enter, τονισμού και πολλαπλών ομάδων (αποστολή μπορεί να γίνει μόνο σε μια ομάδα τη φορά).
 • Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος.
 • Την φορητότητα του αριθμού.
 • Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 • Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Προσπάθεια αποστολής των SMS γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή για 24 ώρες, ενώ μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνεται περαιτέρω προσπάθεια.
Έτσι, κατά συνέπεια η MyCompany Projects δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων.

Η MyCompany Projects δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνη για την παράδοση των μηνυμάτων, απο την στιγμή που ένα μήνυμα υποβάλλεται με επιτυχία σε μια πύλη δικτύου (gateway).

Η MyCompany Projects δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα παράδοσης που οφείλονται σε οποιουδήποτε είδους πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο).

Η MyCompany Projects δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποσταλλεί η απάντηση σε κάποιο μήνυμα που αποστάλθηκε μέσω του SMS-Marketing.gr ή μέσω κάποιας απο τις υπηρεσίες της.

Η ευθύνη της δρομολόγησης των SMS και των αποτελεσμάτων των αναφορών παράδοσης ανήκει στον εκάστοτε provider – προμηθευτή. Ως εκ τούτου η MyCompany Projects δεν έχει καμία σχετική ευθύνη έναντι του χρήστη.

Ως προς την υπηρεσία του Hlr (Number Look Up – αναγνώριση κατάστασης αριθμού) οι αναφορές παράδοσης εμφανίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τον αντίστοιχο provider – προμηθευτή για την δρομολόγηση των μαζικών sms.

Οι χρεώσεις των μηνυμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα SMS-Marketing.gr και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις μηνυμάτων μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι χρεώσεις ενδιάμεσων πυλών δικτύου (gateways). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το τελικό κόστος ενός μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή SMS-Marketing.gr ή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr, παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης, χωρίς την έγγραφη άδεια της MyCompany Projects.

Ο κωδικός πρόσβασης και το user name/όνομα χρήστη εγγραφής τοποθετούνται από τον υποψήφιο πελάτη στην εφαρμογή του SMS-Marketing.gr για να μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και προορίζονται για για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται.

Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, επιβεβαιώνονται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη και αποδοχή για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες, αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής SMS-Marketing.gr, υποκείμενη εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής SMS-Marketing.gr, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την MyCompany Projects, για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Η μη ενάσκηση από την MyCompany Projects των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Η MyCompany Projects ενδέχεται να ζητήσει τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή Κωδικού Πρόσβασης, για να είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή SMS-Marketing.gr ή Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την MyCompany Projects για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την MyCompany Projects σε τρίτους.

Η MyCompany Projects δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.

Η MyCompany Projects διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της εφαρμογής SMS-Marketing.gr σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Οι χρήστες της εφαρμογής SMS-Marketing.gr, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να διαγράψουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή (σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας θα πρέπει να αποστείλετε ένα email στο τμήμα υποστήριξης, καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητας σας.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η MyCompany Projects προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα SMS-Marketing.gr. Εντούτοις, η MyCompany Projects δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα ή υπηρεσίες που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος SMS-Marketing.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το SMS-Marketing.gr ή την εφαρμογή της MyCompany Projects για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, αποστολή με SMS ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι – ή δύναται να είναι – παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. παραπλάνηση τρίτων σχετικά με την πραγματική τους ταυτότητα και την προέλευση των μηνυμάτων που αποστέλλουν,
 7. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη χρήση των υπηρεσιών από τον χρήστη – πελάτη έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή κάθε αρμόδιας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της παράβασης της πολιτικής spam της viber. Ο πελάτης – χρήστης ευθύνεται έναντι της εταιρίας για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί από την παράνομή χρήση των υπηρεσιών από τον πελάτη. Ενδεικτικά, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να καταβάλει στην εταιρία, οποιαδήποτε διοικητικά ή άλλα πρόστιμα τυχόν επιβληθούν στην εταιρία καθώς και οποιοδήποτε ποσό προκύψει κατόπιν δικαστικού ή εξωδικαστικού αιτήματος οποιοδήποτε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών δαπανών, δικαστικών εξόδων, ποινικών ρητρών κλπ, που να έχουν σχέση με παράνομη χρήση των υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ VIBER ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Η MyCompany Projects παρέχει την υπηρεσία μαζικής αποστολής Viber μηνυμάτων. Πρόκειται για γραπτό μήνυμα το οποίο παραδίδεται μέσω της εφαρμογής (app) κινητών συσκευών Viber με τους παρακάτω ειδικότερους και όρους και προϋποθέσεις, πέραν των γενικότερων όρων, που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και των όρων και της πολιτικής του εκάστοτε παρόχου Viber:

Τα χαρακτηριστικά του μηνύματος Viber είναι τα ακόλουθα:

 • κείμενο έως 1.000 χαρακτήρες (οποιαδήποτε γλώσσα, είτε πεζά είτε κεφαλαία).
 • μία εικόνα κάτω από το κείμενο.
 • ένα κουμπί κάτω από την εικόνα (π.χ. Αγορά Τώρα).
 • Η εικόνα και το κουμπί μπορούν να γίνονται υπερσύνδεσμοι σε ένα συγκεκριμένο url και με το που κάποιος τα πατάει να τον μεταφέρουν στην αντίστοιχη σελίδα.

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

 1. Viber – Αποστολή Viber Μηνύματος: το μήνυμα θα παραδοθεί μόνο σε παραλήπτες που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Viber στην κινητή τους συσκευή.
 2. Viber Fallback to SMS: το μήνυμα θα παραδοθεί μέσω Viber μόνο στους παραλήπτες που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Viber στην κινητή τους συσκευή, ενώ σε αυτούς που δεν έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή, θα παραδοθεί σαν γραπτό μήνυμα SMS.

Δείτε εδώ τις τιμές για Μαζικά Μηνύματα Viber ή Μαζικά SMS: www.sms-marketing.gr/sms

Ένα μήνυμα Viber δεν χρεώνεται αν αυτό δεν παραδοθεί. Αν δεν παραδοθεί τα μηνύματα επιστρέφονται στα Διαθέσιμα Viber Μηνύματα του χρήστη, ο οποίος αν θέλει τα δρομολογεί μέσω συμβατικού SMS.

Η αποστολή Μηνύματος Viber, προϋποθέτει επαλήθευση και έγκριση του αποστολέα του μηνύματος καθώς και εξόφληση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας χρήσης. Για την ενεργοποίηση του αποστολέα σας είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η αίτηση έγκρισης ονόματος αποστολέα και να ετοιμαστεί το λογότυπο/εικόνα προφίλ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που δηλώνεται νέος αποστολέας (κάθε αποστολέας θα πρέπει να καταναλώσει το ελάχιστο ποσό μηνιαίας χρήσης). Η διαδικασία ενεργοποίησης ολοκληρώνεται εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται τόσο το όνομα αποστολέα που επιθυμεί ο χρήστης όσο και το λογότυπό του. Το λογότυπο πρέπει να είναι τετράγωνο και να έχει ίσες διαστάσεις. Το προτεινόμενο μέγεθος είναι 400×400 pixels.

Για αποστολή μηνύματος με περιεχόμενο την προώθηση των πωλήσεων και των υπηρεσιών του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία για την αζήτητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam) και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία της MyCompany Projects.

Πέρα από τα αμέσως παραπάνω, η εφαρμογή Viber προστατεύει τους χρήστες της και λαμβάνει ειδική μέριμνα για να αποφευχθούν μηνύματα spam. Ειδικότερα, κατά την αποστολή του πρώτου μηνύματος, θα πρέπει ο παραλήπτης να ενημερώνεται και να έχει τη δυνατότητα διαγραφής (UNSUSCRIBE)ανά πάσα στιγμή. Παραπέρα, οι παραλήπτες μπορούν να ζητήσουν την απαγόρευσης αποστολής μελλοντικών μηνυμάτων επιλέγοντας την διαγραφή τους από τη λίστα αποστολών μέσα από την εφαρμογή (app), από το πάνω μέρος του μηνύματος. Τα στατιστικά των διαγραφών (UNSUBSCRIBE) ελέγχονται από το Viber 24/7 και εάν παρατηρηθεί ότι το ποσοστό υπερβεί το 3%, ο χρήστης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση από την εφαρμογή Viber.

Με την αποστολή του πρώτου μηνύματος καλωσορίσματος, το Viber ελέγχει το ποσοστό των παραληπτών που έχουν κάνει UNSUSCRIBE (block rate). Εάν ο βαθμός είναι πάνω από τον μέσο όρο(3% επί του συνόλου), το Viber είναι σε θέση να απορρίψει οποιοδήποτε μήνυμα σας και να απενεργοποιήσει το όνομα αποστολέα σας.

Προωθητικά Μηνύματα Viber (σύμφωνα με τους όρους χρήσης του viber) επιτρέπεται να σταλούν τις ακόλουθες περιόδους:
Από τις 9:00 έως τις 20:00 (εργάσιμες ήμερες) και από τις 11:00 έως τις 18:00 (Σαββατοκύριακα και αργίες).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Viber μπορείτε να βρείτε εδω: www.sms-marketing.gr/sms/mazika-minimata-viber

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η MyCompany Projects και ο χρήστης μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) δεσμεύονται και δηλώνουν τα εξής:

 1. Η MyCompany Projects παρέχει υπηρεσίες μετάδοσης (δρομολόγησης) μεγάλου αριθμού sms σύμφωνα με τις εντολές και τα στοιχεία (δεδομένα κίνησης) που παρέχει ο εκάστοτε χρήσης.
 2. Η δρομολόγηση γίνεται μέσω μιας απλής εφαρμογής. Για τη δρομολόγηση των sms, η MyCompany Projects συμβάλλεται με παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη καθώς και τα δεδομένα κίνησης που εισάγει ο χρήστης αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) που βρίσκονται εντός Ευρωπαικής Ένωσης σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, οι οποίοι τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρεώση εμπιστευτικότητας.
 4. Η MyCompany Projects εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας. Μεταξύ άλλων εφαρμόζει Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καθώς και η ελληνική νομοθεσία.
 5. Τα δεδομένα κίνησης που εισάγει ο χρήσης εισέρχονται σε αρχείο το οποίο διατηρείται για δύο χρόνια από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών της MyCompany Projects και καταστρέφεται κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της ΑΔΑΕ.
 6. Ο χρήστης υποχρεούται και δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομενων.

Δείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, εδώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η MyCompany Projects σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου sms-marketing.gr και των χρηστών της εφαρμογής της MyCompany Projects, δημιούργησε ξεχωριστό κείμενο με τίτλο “Πολιτική απορρήτου” όπου αναφέρονται τα δικαιώματα και οι ευθύνες των επισκεπτών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν στο sms-marketing.gr και στην εφαρμογή της MyCompany Projects.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 1. Δείτε εδώ , τις Οδηγίες Υπαναχώρησης
 2. Δείτε εδώ , το Έντυπο Υπαναχώρησης

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EMAIL ΧΡΗΣΤΗ

 • θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, να μας βεβαιώσει πως θέλει να αλλάξει το email του/της, και πως θέλει να του/της το αλλάξουμε εμείς,αυτό γίνεται συμπληρώνοντας & αποστέλλοντας την αίτηση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
 • να μας αποστείλει ένα αντίγραφο ταυτότητας ώστε να βεβαιωθούμε πως αυτός/αυτή είναι το πρόσωπο που κάνει την αίτηση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες του ιστότοπου sms-marketing.gr και οι χρήστες της εφαρμογής της MyCompany Projects συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου sms-marketing.gr, και κατά συνέπεια της MyCompany Projects.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της εφαρμογής της MyCompany Projects, του ιστότοπου sms-marketing.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Η MyCompany Projects διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα ως προς την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ SMS-Marketing.gr
Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον ιστότοπο sms-marketing.gr ή την εφαρμογή της MyCompany Projects, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:
2310 231 557 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@sms-marketing.gr