Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό για την υπηρεσία SMS-Marketing.gr. Τα παρακάτω στοιχεία είναι αναγκαία για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών μας, καθώς και για τη σχετική επικοινωνία μαζί σας.

Δημιουργία Λογαριασμού

# Τα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνονται για ενημέρωση προς την εταιρία μας και δεν αποτελούν μέρος του φορολογικού παραστατικού.

* Υποχρεωτικό Πεδίο

Ακύρωση 

Τα παραπάνω στοιχεία σας θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού και για πέντε έτη μετά. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων παρακαλώ απευθυνθείτε στην MY COMPANY PROJECTS O.E. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Ολυμπίου Διαμαντή 20, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tηλ: +30 2310 231 557
Fax: +30 2312 205 115
E-mail: support@sms-marketing.gr