Τα κινητά παράγουν ακτινοβολία, προτιμήστε τα SMS

Τo κινητό τηλέφωνο είναι επιβλαβές για την υγεία σας; Αυτό φαίνεται ότι πιστεύει η κυβέρνηση της Ινδίας και σχεδιάζει έναν νέο νόμο ο οποίος θα απαιτεί από κάθε συσκευή κινητού τηλεφώνου να αναγράφει το πόση ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παράγει.

Η ακτινοβολία μετριέται σε SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) και το όριο στην Ινδία έχει μειωθεί στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ΗΠΑ, δηλαδή τα 1.6W/kg των ΗΠΑ, ενώ πριν, ακολούθησε το Ευρωπαϊκή ανώτατο όριο του 2W/kg.

Ωστόσο, ακόμα και συσκευές που πληρούν το κριτήριο αυτό είναι δυνατό να είναι υποχρεωτικό να πρέπει να δηλώνουν το επίπεδο SAR τους, ενώ να εμφανίζουν επίσης και ένα μήνυμα το οποίο να ζητά από τους χρήστες να πραγματοποιούν σύντομου χρόνου τηλεφωνικές κλήσεις ή αν είναι δυνατόν να προτιμούν τη χρήση των SMS – υπονοώντας ότι επίσης ένα μήνυμα ζητώντας από τους ανθρώπους για να κρατήσει τις κλήσεις τους ή μικρή ή τη χρήση του SMS αντί – υπονοώντας ότι η ινδική κυβέρνηση θεωρεί τις ακτινοβολίες επικίνδυνες, οποιασδήποτε έντασης και αν είναι αυτές.

Πηγή : Techit.gr