ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η My Company Finance παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να κάνουν μία σύσταση εταιρίας στην Κύπρο, μειώνοντας νόμιμα τη φορολογία τους, στηρίζοντάς τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια. Επενδυτές που επιλέγουν την Κύπρο για αυτό το σκοπό απολαμβάνουν τον χαμηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή στην Ε.Ε., αρκετές φοροαπαλλαγές, φιλικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματικό προσωπικό.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο υπεράκτιο καθεστώς της Κύπρου με τα τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα ίδρυσης εταιρίας που προσφέρει, έχει προσελκύσει παραπάνω από 40.000 Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (ΕΔΕ) στο νησί. Χιλιάδες από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα. Η εταιρεία αναλαμβάνει με επαγγελματικότητα και εμπειρία να σας ενημερώσει και να σας απαντήσει σε όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που σας αφορούν σχετικά με την ίδρυση και την ανάπτυξη μιας εταιρείας στην Κύπρο αλλά και τα φορολογικά κίνητρα της Κύπρου.

Πλεονεκτήματα επένδυσης στη Κύπρο

 • Χαμηλός εταιρικός φορολογικός συντελεστής κερδών 12,5%
 • Δυνατότητα νόμιμης ανωνυμίας στο μετοχικό σχήμα και στους μετόχους
 • 0% φόρος μερίσματος
 • Σταθερό τραπεζικό σύστημα
 • Ιδανική χρήση για e-shop(ηλεκτρονικά καταστήματα), εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων εντός ευρωπαϊκής ένωσης, εμπορικές επιχειρήσεις και παροχή υπηρεσιών , εταιρείες που λαμβάνουν προμήθειες από το εξωτερικό
 • Αποφυγή διπλής φορολογίας λόγω διακρατικών συμφωνιών
 • Πολλαπλή χρήση δραστηριότητας της εταιρείας
 • Απαλλαγή του ΦΠΑ μεταξύ των χωρών της Ε.Ε λόγω ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Φορολογικές αποσβέσεις για 2 χρόνια για αγορά υπολογιστών και νέου εξοπλισμού

Επενδυτές που επιλέγουν την Κύπρο για αυτό το σκοπό απολαμβάνουν το χαμηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή στην Ε.Ε., αρκετές φοροαπαλλαγές, φιλικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματικό προσωπικό.

Φορολογικά πλεονεκτήματα

 • Η εταιρική φορολογία στη Κύπρο είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στο 12,5% επί των καθαρών κερδών
 • Δε φορολογούνται μερίσματα μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών, ενώ εξαιρούνται του φόρου και μερίσματα από ξένες επενδύσεις(με κριτήρια τα οποία πληρούνται εύκολα) νοουμένου ότι το μερίδιο της επένδυσης ξεπερνά το 1%
 • Κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών) εξαιρούνται οποιουδήποτε φόρου
 • Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σε επόμενα 5 έτη
 • Οι Κυπριακές εταιρείες βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν είναι υπεράκτιες εταιρείες
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται μόνο σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

Μπορείτε τώρα και εσείς να αποκτήσετε ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο.