ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ SMS MARKETING ΜΕΣΩ ΦΘΗΝΩΝ VIBER ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον μετατραπεί σε αντικείμενα της καθημερινότητάς μας που χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η χρήση των ομαδικών VIBER SMS μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαφήμισης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτικό, διότι οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να διαβάζουν μικρά και περιεκτικά κείμενα από μεγάλα άρθρα ή ολόκληρα φυλλάδια. Συνεπώς ένα Viber SMS είναι ακριβώς ότι χρειάζεται για να κερδίσει την προσοχή, με μόλις από 0,008€/μήνυμα viber!

Ενδεικτικά:

  • Άμεση & Στοχευμένη Επικοινωνία. Εστιάζει σε άτομα τα οποία είναι μέλη ενός κοινού στόχου και αξιοποιεί τη διαπροσωπική σχέση μεταξύ πελάτη και επιχείρησης. Παρέχεται μεγάλη αξιοπιστία και ταχύτητα στην παράδοση των μηνυμάτων.
  • Σύγχρονη Επικοινωνία. Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.
  • Άμεσα και διακριτικά. Τα μηνύματα φθάνουν πάντα στον προορισμό τους ακόμα και όταν ο πελάτης δεν έχει πρόσβαση στο τηλέφωνο του εκείνη τη χρονική στιγμή, ενώ ταυτόχρονα είναι διακριτικά αφού δε θα τον διακόψουν από την εργασία του.
  • Οικονομικά. Η μαζική αποστολή μηνυμάτων αποτελεί την πιο οικονομική μέθοδο επικοινωνίας, χωρίς κρυφές χρεώσεις και πάγια, καθώς η χρέωση είναι ενιαία προς όλα τα δίκτυα κάθε χώρας.
  • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Τα περισσότερα μηνύματα διαβάζονται μέσα σε 3 λεπτά από την παραλαβή τους. Οι παραλήπτες μπορούν επίσης να τα αποθηκεύσουν για να ξαναδιαβάσουν την πληροφορία αργότερα.
  • Κύρος. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής μαζικών μηνυμάτων με τον τίτλο της επιχείρησης, παρουσιάζοντας την εικόνα μίας επιχείρησης, με τεχνολογική ανάπτυξη, οργάνωσης και συνέπειας.
  • Επικοινωνία χωρίς άγχος. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για την διαχείριση της διαφημιστικής καμπάνιας.
  • Αποστολή μεγάλων κειμένων. Αποστολή μηνυμάτων με μεγάλο περιεχόμενο (έως 765 χαρακτήρες), δίνοντας σας έτσι την ευκαιρία να γίνετε αναλυτικοί στις ενημερώσεις-προσφορές σας.
  • Πράσινη διαφήμιση. Με τη μαζική αποστολή viber μηνυμάτων, δε ρυπαίνετε το περιβάλλον καθώς δεν σπαταλάει πρώτες ύλες. Διατηρώντας έτσι, το περιβάλλον καθαρό σε αντίθεση με τη διανομή φυλλαδίων.