Κατασκευή ιστοσελίδας προσβάσιμη σε ΑμεΑ

Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της γνώσης και της πληροφόρησης. Η δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης είναι το μεγάλο ζητούμενο για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ο αποκλεισμός από αυτές τις πηγές αποτελεί αιτία κοινωνικού αποκλεισμού του ατόμου. Το διαδίκτυο αποτελεί στις μέρες μας σημαντικότατη πηγή πληροφόρησης και τα ΑΜΕΑ αποτελούν μια σημαντική κοινωνική ομάδα της ευρύτερης κοινωνίας.

Η διευκόλυνση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή. Καθένας ανεξάρτητα από πιθανές ανικανότητες ή αναπηρίες θα πρέπει να μπορεί να περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Για όλους αυτούς τους λόγους η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει είναι πλέον θεσμοθετημένη και σταδιακά παγιώνεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, όπως αυτό είναι αντιληπτό. Το πρότυπο WCAG 2.0 ορίζει ότι οι ιστοσελίδες θα πρέπει να είναι  λειτουργικές και να επιτρέπουν την δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χρήστες.

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας πλήρως συμμορφωμένη με το πρότυπο WCAG 2.0 παρέχει ένα μεγάλο εύρος πλεονεκτημάτων και για την επιχείρηση σας, αλλά και για τους επισκέπτες και μελλοντικούς πελάτες σας.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σημαίνει ότι οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να πλοηγηθούν, και να αλληλεπιδράσουν στο Διαδίκτυο και μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτό.

Μπορούν να κατασκευαστούν πλήρεις, ολοκληρωμένες σελίδες με όλες τις λειτουργικότητες των σύγχρονων υπηρεσιών του διαδικτύου, παράλληλα με τις πρόσθετες επιλογές για τα άτομα με μειωμένη όραση και κινητικότητα. Δε χρειάζεται η δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας ή ενότητας αποκλειστικά για τα άτομα με μειωμένη όραση. Ο ίδιος ιστότοπος που διαθέτατε πριν, θα είναι πλέον διαθέσιμος και προσβάσιμος σε όλους. Η ιστοσελίδα θα διαθέτει κάποιες τεχνικές προδιαγραφές ως προς την φιλικότητα της προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή και να μπορούν να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο της.

Οι ιστοσελίδες κατασκευασμένες με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ φέρουν ως επακόλουθο και κάποια πλεονεκτήματα που ωφελούν γενικά την σελίδα. Λόγω της απλής δομής τους είναι πολύ πιο εύχρηστες για όλους και αρκετά πιο γρήγορες στην φόρτωση.

Η συμμόρφωση της σελίδας σας με το πρότυπο WCAG 2.0 παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων, που αφορά τόσο τους χρήστες, όσο και την ίδια την επιχείρηση σας. Μπορείτε να συνδυάσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα όλων ώστε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα στην αντίστοιχη κατάταξη σας. Η άνεση στην πρόσβαση δημιουργεί ευχαριστημένους χρήστες άρα ευχαριστημένους πελάτες.