ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.0

H My Company Projects είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε 3 κεντρικούς άξονες, το Marketing, τα Internet Projects και το Finance – Consulting και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατασκευής για ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ.

Κεντρική φιλοσοφία και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι οι ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις, πάντα με χαμηλό κόστος και ποιοτική δουλειά και αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Η My Company Projects είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη σε 3 βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν εφαλτήριο για την δυναμική ανάπτυξη της κάθε συνεργαζόμενης εταιρείας.

Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις προσβασιμότητας του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).

Η My Company Projects, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας πληρώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant και να μπορέσει τόσο να είναι κατάλληλη και για άτομα με αναπηρίες όσο και να είναι επιλέξιμη για δαπάνη του ΕΣΠΑ.

Η δημιουργία ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ για ΕΣΠΑ που πραγματοποιούμε και δίνουν πρόσβαση και σε άτομα με αναπηρία, δεν υστερούν από τις λοιπές ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ένα site που είναι συμμορφωμένη με το πρότυπο WCAG δεν υστερεί σε τίποτα από μία άλλη ιστοσελίδα που δεν πληροί τους κανόνες συμμόρφωσης του προτύπου και έτσι δεν υπάρχει κάτι που να μειώνει τη χρηστικότητα ή την αισθητική εικόνα της σελίδας.

Το πρότυπο WCAG 2.0, είναι το πρότυπο εκείνο το οποίο θα κάνει την ιστοσελίδα σας προσβάσιμη από ΑΜΕΑ και επιδοτείται από διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Αν έχετε ήδη μία ιστοσελίδα, μπορείτε απλά να εφαρμόσετε σε αυτή το πρότυπο WCAG 2.0 ή αν δεν έχετε, αναλαμβάνουμε να σας δημιουργήσουμε από το μηδέν μία πλήρως συμμορφωμένη ιστοσελίδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαιτούμενους κανόνες του προτύπου.

Η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο internet δεν πρέπει να περιορίζεται σε μικρά, φτωχά και αισθητικά χαμηλού επιπέδου sites. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να δημιουργήσει sites για ΑΜΕΑ με ολοκληρωμένη αισθητική και λειτουργική άποψη.