ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη του Internet, ολοένα και περισσότερες εταιρίες στρέφονται προς αυτό για διάφορους λόγους, καθώς η πλοήγηση στο Internet μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και είναι εύκολα προσβάσιμο από το ευρύ κοινό. Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται στις επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται εμπορικά στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις νέες μεθόδους marketing και πωλήσεων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, πώλησης, µεταβίβασης ή/και ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών µέσω του διαδικτύου ή άλλων δικτύων υπολογιστών. Η σημαντικότητα αυτή κάνει εύκολα αντιληπτό γιατί χρεαζόμαστε μία αποτελεσματική κατοχύρωση domain name για να κάνουμε αποτελεσματικό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Για τις περισσότερες εταιρείες της εποχής του Διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από το να αγοράζουν ή να πωλούν με ηλεκτρονικό τρόπο. Συνήθως, περιλαμβάνει ολόκληρη την online διαδικασία της εξυπηρέτησης των πελατών, την εύρεση και συνεργασία με εταίρους, τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας. Αυτό και μόνο αποτελεί ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό που γρήγορα αξιοποιήθηκε από το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούσαν νέους οικονομικούς τρόπους επικοινωνίας.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε πλέον βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που καταδεικνύουν ότι και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν online και να γίνουν περισσότερο παραγωγικές, εξωστρεφείς και καινοτόμες. Οι βασικές αυτές πρακτικές είναι:

  • Η αυτοματοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
  • Η μείωση του κόστους.
  • Η αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης.
  • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ηδημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους (δηλαδή επιχειρήσεις) και τους τελικούς καταναλωτές.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από

  • Διεύρυνση με επαναστατικούς τρόπους (στο πρότυπο της Κίνας), με στόχο περισσότερες κατηγορίες πελατών και με συγκεκριμένα βήματα που θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου.
  • Διασπορά των σημείων πώλησης με συνεργασίες ή με αντιπροσώπευση
  • Εγρήγορση γιατί στον σύγχρονο κόσμο ο ανταγωνιστής απέχει μόνο ένα κλικ.