Ηλεκτρονική ή έντυπη δημοσίευση ισολογισμών;

Ξεχάστε το μεγάλο κόστος για Δημοσίευση Online Ισολογισμού. Με βάση τον νέο νόμο έχει καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες.

Μπορείτε να αποφύγετε την ετήσια δαπανηρή διαδικασία της δημοσίευσης του ισολογισμού της εταιρείας σας σε έντυπες οικονομικές εφημερίδες, δημοσιεύοντας τον ισολογισμό της εταιρείας σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα σας. Διατηρήστε την ιστορικότητα των ισολογισμών που έχετε δημοσιεύσει τα προηγούμενα έτη.

Ο ισχύων νόμος εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα δημοσίευσης ισολογισμών των εταιρειών σε έντυπη μορφή. Ωστόσο, τα οφέλη που προκύπτουν από την online δημοσίευση των ισολογισμών είναι πολύ σημαντικά, αφού πρόκειται για μία απλή και οικονομική διαδικασία, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε PC, tablet ή smartphone, οπουδήποτε στον κόσμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη ηλεκτρονική δημοσίευση του ισολογισμού σας, είναι η ολοκλήρωση της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ για την πρόσβαση από το ευρύ κοινό.

Θα πρέπει να φροντίσετε αμέσως μετά την κατοχύρωση του ονόματος σας ( domain name ) για την δήλωση του στο ΓΕΜΗ.

Ενημερωθείτε από το επιμελητήριο όπου ανήκετε για τις προθεσμίες που αφορούν την δημοσίευση του ισολογισμού σας κάθε έτος, και φροντίστε να ενημερώνετε το μητρώο του ΓΕΜΗ εμπρόθεσμα για κάθε ανάρτηση ισολογισμού που πραγματοποιείται ετησίως.

Μετά την δημοσίευση του ισολογισμού χρειάζονται κάποιες ακόμα ενέργειες.

Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό, τους επιτρέπει να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική. Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση τώρα, με αίτηση που θα βρουν στην Υπηρεσία Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α (παράβολο 10€ για την καταχώριση). Οι εταιρείες κάθε φορά που αναρτούν ισολογισμό στην ιστοσελίδα τους, πρέπει να γνωστοποιούν την ανάρτηση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καθώς σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων.

Απόκρυψη από τις μηχανές αναζήτησης

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ο ισολογισμός της εταιρίας σας στις μηχανές αναζήτησης, υπάρχει η λύση. Περιορίστε τις επισκέψεις από τις μηχανές αναζήτησης για να μην μπορούν να βρουν εύκολα τον ισολογισμό σας