ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ CRM

Tα Cloud CRM είναι πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν στην εκάστοτε επιχείρηση να γνωρίσει τους πελάτες της καλύτερα και να κάνει αποτελεσματική Διαχείριση Πωλήσεων. Μία CRM λύση είναι μία εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες, μέσω μίας βάσης και σε πραγματικό χρόνο, να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα των πελατών της επιχείρησης, όπως την απλή καρτέλα στοιχείων, τη λίστα όλων των αγορών τους, το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, τα ενεργά και ληγμένα συμβόλαια τους, τις τρέχουσες ή παλαιότερες προσφορές.

Με το CRM παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης του πελατολογίου της εταιρεία; με τα παρακάτω εργαλεία:

 • Διαχείριση Επαφών με το Contact Manager
 • Διαχείριση Ευκαιριών Πωλήσεων και Πιθανών Πελατών
 • Διαχείριση Δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία δια μέσω email και SMS
 • Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών ή Προϊόντων
 • Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών

Οι περισσότερες εφαρμογές Cloud CRM παρέχουν αυτές τις βασικές ενότητες:

 • Αυτοματοποίηση Πωλήσεων: Δίνουν πρόσβαση στους εκπροσώπους πωλήσεων και άμεση εικόνα του αγοραστικού μοντέλου και των προτιμήσεων των πελατών τους.
 • Marketing: Βοηθούν τα Στελέχη Marketing να σχεδιάζουν και να χειρίζονται καλύτερα τις καμπάνιες, να προσαρμόζουν τα διαθέσιμα budget στα κανάλια προώθησης, να δημιουργούν στοχευμένες καμπάνιες, και να αποκτούν έγκυρους δείκτες απόδοσης και αποτελέσματα για κάθε μία καμπάνια που εκτελείται.
 • Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη: Επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες τους, εξειδικευμένη και σωστή προϊοντική υποστήριξη και οργανωμένη εξυπηρέτηση
 • Αναλύσεις – Στατιστικά: Παράγουν οποιεσδήποτε αναφορές χρειάζεται η επιχείρηση, οι οποίες ανανεώνονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας και γραφική απεικόνιση των δεικτών. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους τους, να χαράσσουν επιτυχημένες στρατηγικές και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του οργανισμού.

Η σωστή και επιτυχημένη υλοποίηση ενός CRM έργου απαιτεί:

 • Γνώση των διαθέσιμων επιλογών CRM και των δυνατοτήτων της επιχείρησης.
 • Γνώση όλων των παραμέτρων που μεταβάλλουν τις οικονομικές απαιτήσεις μίας CRM υλοποίησης.
 • Ανάλυση των δυνατοτήτων της επιχείρησης και των στελεχών σας σε συνάρτηση με την επιλεγόμενη λύση CRM.